نویسنده = ناییج، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات دین و دولت در دوران پادشاهان شیعی "اوده" هند؛

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 131-148

سید حسن ابوصالح؛ علیرضا ناییج