نویسنده = علوی، سید علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 141-156

10.22034/sm.2018.30973

سید علی اصغر علوی