نویسنده = قربانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی در فلسفه‌ی سیاسی مشاء

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 49-68

مهدی قربانی؛ مهدی امیدی