نویسنده = قربانی، قدرت الله
2. مقام خلافتاللّهی انسان و الگوی اسلامی پیشرفت

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 7-24

قدرت الله قربانی