نویسنده = مطهری فرد، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 125-144

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مرتضی مطهری فرد