نویسنده = ارسطا، محمد جواد
تعداد مقالات: 2
1. مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

دوره 7، شماره 24، بهار 1398، صفحه 81-100

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی


2. قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 145-160

زهرا سادات رائی ورعی؛ محمد جواد ارسطا