نویسنده = اولیایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت‌های نظریات ارتباطات بین‌الملل برای تبلیغ اسلام در مقیاس جهانی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 121-138

کمال اکبری؛ احمد اولیایی