نویسنده = ستوده، محمد
1. زمینه‌های همگرایی کشورهای اسلامی؛ با تأکید بر ظرفیتهای انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 167-184

حسین ابوالفضلی؛ محمد ستوده