نویسنده = کریمیان، نورالله
تعداد مقالات: 1
1. امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان