نویسنده = شیرخانی، علی
تعداد مقالات: 3
1. تربیت سیاسی در اندیشه شیعه اثنی‌عشری: مبانی و اصول حاکم بر آن

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 125-144

10.22034/sm.2020.110474.1406

علی ملکی؛ محمد ترابی؛ علی شیرخانی


2. اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


3. فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 121-140

10.22034/sm.2018.30972

علی شیرخانی؛ محمود ابراهیمی ورکیانی