نویسنده = وفائی فرد، فرهاد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ تطبیقی «ایده‌ حکمرانی» شهید بهشتی با «حکمرانی خوب»

دوره 7، شماره 26، پاییز 1398، صفحه 153-172

10.22034/sm.2019.37749

فرهاد وفائی فرد؛ رضا خراسانی


2. تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 81-98

10.22034/sm.2018.30970

فرهاد وفائی فرد؛ منصور میراحمدی