نویسنده = وفائی فرد، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 81-98

فرهاد وفائی فرد؛ منصور میراحمدی