نویسنده = ابوصالح، سید حسن
تعداد مقالات: 3
1. مناسبات دین و دولت در دوران پادشاهان شیعی "اوده" هند؛

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 131-148

سید حسن ابوصالح؛ علیرضا ناییج


2. جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی به عنوان مبنای آزادی سیاسی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 43-62

سیامک جعفرزاده؛ ابراهیم علی‌عسگری؛ سید حسن ابوصالح؛ نجمه ضرابیان


3. درآمدی بر اندیشه ی کلامی- سیاسی علامه میرحامد حسین هندی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 97-116

نجف لک زاییی؛ سید حسن ابوصالح