نویسنده = توفیقیان، سید ابوالحسن
تعداد مقالات: 1
1. انقلابهایِ ساختگی توسط غرب (مطالعه موردیِ سه کشورِ گرجستان، اوکراین و قرقیزستان)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 121-139

مسعود پورفرد؛ سید ابوالحسن توفیقیان