نویسنده = طاهری، سیدمهدی
1. جریان شناسی وهابیت معاصر و بهره مندی آلسعود از آن در تداوم قدرت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 65-88

سیدمهدی طاهری؛ شجاع احمدوند