نویسنده = سیف الدین، امیر علی
تعداد مقالات: 1
1. فتح بابی جهت حضور حکمت صدرایی در تدوین الگوهای توسعه

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 101-124

امیر علی سیف الدین؛ امیر عبداللهی خلج؛ امیرحسین رهبر