نویسنده = لکزایی، نجف
تعداد مقالات: 2
1. امنیت ملی دولت اسلامی از منظر فقه شیعه

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 41-60

نجف لکزایی؛ محمد اسماعیل نباتیان؛ نورالله کریمیان


2. الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 7-28

نجف لکزایی؛ محمد سنقری