نویسنده = عربشاهی مقدم، عبدالمهدی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی اسلام و آزادیهای سیاسی اجتماعی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 119-136

عبدالمهدی عربشاهی مقدم