نویسنده = هاشمیان، سید محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل امام خمینی از چیستی انقلاب اسلامی و دلالتهای آن در سیاست گذاری عمومی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 59-80

سید محمد حسین هاشمیان؛ مجتبی نامخواه