نویسنده = غلامی، نجفعلی
تعداد مقالات: 1
1. فقه فردی و فقه حکومتی بایسته ها و کاستی ها

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 85-108

نجفعلی غلامی؛ منصور میراحمدی