نویسنده = میرمدرس، سید موسی
تعداد مقالات: 1
1. چیستی و چرایی مدیریت تحول سیاسی در حوزه ی علمیه

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 61-84

سید موسی میرمدرس