نویسنده = ورعی، سید جواد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهومی «بغی»، «محاربه» و «نافرمانی مدنی»

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 131-151

سید جواد ورعی


2. امام خمینی و حق تعیین سرنوشت

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 43-60

سید جواد ورعی