نویسنده = مهدوی راد، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. اصول راهبردی صلح دراسلام

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 7-26

نفیسه فقیهی مقدس؛ علی خلجی؛ محمد علی مهدوی راد