نویسنده = رجایی نژاد، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 61-80

علی شیرخانی؛ محمد رجایی نژاد