نویسنده = توانا، محمدعلی
1. عرفان سیاسی نجم‌الدین رازی: حلقه‌ی وصل عقل و عشق

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 89-106

محمدعلی توانا؛ یوسف حقیقی