نویسنده = یوسفی راد، مرتضی
تعداد مقالات: 3
2. تأملات فلسفه سیاسیِ علامه جعفری در ایران معاصر

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 7-20

مرتضی یوسفی راد


3. مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 103-118

مرتضی یوسفی راد