نویسنده = میراحمدی، منصور
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 81-98

فرهاد وفائی فرد؛ منصور میراحمدی


2. اهمیت و نقش تفکر انتقادی در توسعه‌ی دانش سیاسی مسلمانان

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 135-152

منصور میراحمدی؛ عبدالرضا احمدی


3. تروریسم و عملیات استشهادی

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 119-149

منصور میراحمدی؛ علی اکبر ولدبیگی


4. فقه فردی و فقه حکومتی بایسته ها و کاستی ها

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 85-108

نجفعلی غلامی؛ منصور میراحمدی