نویسنده = مهدوی زادگان، داود
تعداد مقالات: 2
2. مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 7-24

داود مهدوی زادگان؛ سید حسین سید حسینی