نویسنده = سیدباقری، سید کاظم
تعداد مقالات: 2
2. نسبت سنجی "عدالت سیاسی" و "آزادی سیاسی" با تأکید بر قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 7-26

سید کاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی