نویسنده = لک زایی، شریف
تعداد مقالات: 1
1. انسان و جامعه در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه ای

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 63-81

رضا لک زایی؛ شریف لک زایی