موانع وحدت اسلامی از منظر حضرت زهرا(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه زابل

چکیده

"وحدت" یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین اصول و ارزش‌‌‌‌‌های مورد تأکید قرآن کریم و ائمه‌‌ی معصومین(ع)‌‌ و حضرت زهرا(س) است. مسأله‌‌ی تحقیق حاضر، بررسی موانع وحدت در جامعه‌‌ی اسلامی از منظر حضرت زهرا(س) است؛ به‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌منظور، از روش "اکتشافی- تحلیلی" استفاده کرده و به این نتیجه دست یافته‌‌‌‌‌ایم که از منظر آن حضرت: عدم اعتقاد واقعی به توحید، انحراف از مسیر اسلام ناب و لغزش در انتخاب رهبر شایسته، مهم‌‌‌‌‌ترین موانع ایجاد وحدت در جامعه اسلامی محسوب می‌‌‌‌‌شوند و موجب هدم ظرفیت‌‌های مثبت جامعه‌‌ی اسلامی می‌‌گردند.

کلیدواژه‌ها