موانع وحدت اسلامی از منظر حضرت زهرا(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف دانشگاه زابل

چکیده

"وحدت" یکی از مهم‌‌‌‌‌ترین اصول و ارزش‌‌‌‌‌های مورد تأکید قرآن کریم و ائمه‌‌ی معصومین(ع)‌‌ و حضرت زهرا(س) است. مسأله‌‌ی تحقیق حاضر، بررسی موانع وحدت در جامعه‌‌ی اسلامی از منظر حضرت زهرا(س) است؛ به‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌منظور، از روش "اکتشافی- تحلیلی" استفاده کرده و به این نتیجه دست یافته‌‌‌‌‌ایم که از منظر آن حضرت: عدم اعتقاد واقعی به توحید، انحراف از مسیر اسلام ناب و لغزش در انتخاب رهبر شایسته، مهم‌‌‌‌‌ترین موانع ایجاد وحدت در جامعه اسلامی محسوب می‌‌‌‌‌شوند و موجب هدم ظرفیت‌‌های مثبت جامعه‌‌ی اسلامی می‌‌گردند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
 1. حکیم، محمدباقر (1377). وحدت اسلامی از دیدگاه قرآن و سنّت. ترجمه: عبدالهادی فقیهی‌‌‌‌‌زاده. قم: تبیان.
 2. پیغان، نعمت‌‌‌‌‌الله (1380). "امت واحده؛ از هم‌‌‌‌‌گرایی تا واگرایی" در: فصلنامه علوم سیاسی، شماره‌‌ی 15.
 3. فیاض، حمیده (1390). "نقش حضرت زهرا(س) در تعالی مولفه‌‌های اسلامی" در: طهورا، شماره 9.
 4. پورفرد، مسعود (1392). "وحدت و همبستگی سیاسی از منظر قرآن" در: فصلنامه سیاست متعالیه، شماره 2.
 5. رشاد، علی‌‌‌‌‌اکبر (1393). دانشنامه فاطمی (6 جلد). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 6. هاشمیان، سید محمدحسین و نامخواه، مجتبی (1394). "جایگاه نظریه‌‌ی فرهنگی امام در فهم انقلاب اسلامی". فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 42.
 7. امام خمینی، سید روح‌‌‌‌‌الله (1389). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ 51).
 8. مقیمی حاجی، ابوالقاسم (1393). دانشنامه فاطمی(ج1). زیر نظر علی‌‌‌‌‌اکبر رشاد. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. حکیم، سیدمنذر با همکاری عدی غریباوی (1385). پیشوایان هدایت: صدیقه کبری فاطمه زهرا(س)‌‌. قم: مجمع جهانی اهل‌‌‌‌‌بیت(ع)‌‌.
 10. دشتی طبرانی، محمد (1375). نهج‌‌‌‌‌الحیاة فی کلمات فاطمة الزهرا(س). قم: مؤسسه امیرالمؤمنین(ع)‌‌.
 11. نحوی، محمدباقر (1386). فاطمه(س)؛ تجلی غیب. تهران: علم.
 12. مجلسی، محمدباقر (1403 ق). بحارالانوار. بیروت: الوفا.
 13. شرف‌‌‌‌‌الدین، عبدالحسین (1385). اجتهاد در مقابل نص. ترجمه: علی دوانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 14. قمی، شیخ عباس (بی‌‌‌‌‌تا). بیت‌‌‌‌‌الاحزان. قم: دارالحکمه.
 15. طبرسی، احمد ابن علی (1386ق). احتجاج. نجف: دارالنعمان.
 16. انصاری، عذرا (1374). جلوه‌‌های رفتاری حضرت زهرا. قم: دفتر تبلیغات حوزه‌‌ی علمیه‌‌ی قم.
 17. الخزاز قمی، علی ابن محمد ( 1401ق). کفایه‌‌‌‌‌الاثر. قم: بیدار.
18. موسوی گرمارودی، ابوالفضل (1386). بانوی بانوان. قم: دلیل ما.