نقش مردم در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.22034/sm.2021.243701

چکیده

در این نگارش نقش مردم در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (اسلامی) از نگاه دانش فلسفه حق تبیین می‌شود. این مسئله مبتنی بر تبیین سازگاری حق مردم و حق خدا در تعیین رهبر است که یکی از غامض‌ترین و در عین حال مهم‌ترین مسائل فلسفه سیاسی اسلام به‌شمار می‌رود. حل این مسئله کلید حل بسیاری از مسائل مشابه در آموزه مردم‌سالاری دینی است. نوآوری این مقاله در همین نکته است.
نظام سیاسی اسلامی در عصر غیبت دارای محتوای خداسالاری و شاکله مردم‌سالاری است. در نظام مردم‌سالاری دینی اسلامی، مردم برای داشتن حیاتی طیبه، با اراده خویش و با استفاده از حق طبیعی و خدادادی تعیین سرنوشت، خواست خدا را بر خواست خود مقدم می‌دارند. بنابراین، برعکس توهم موجود، تعارضی میان اراده خدا و اراده مردم پیش نمی‌آید. در این نوع نظام مردم‌سالار، مردم هم در حدوث و هم در بقای حکومت نقش بسیار مؤثر داشته و دارند. در حقیقت، مردم در نظام جمهوری اسلامی همه‌کاره‌اند؛ زیرا رأی مستقیم و یا غیرمستقیم اکثریت آنها در همه شئون حکومت در چارچوب مکتب اهل‌بیت(ع) ملاک عمل است.
روش تحقیق در این نگارش، کتابخانه‌ای و شیوه تحلیل مسئله شیوه عقلی است.

کلیدواژه‌ها