نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ       DRJI      

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags         Portal.ir        SID

شماره جاری: دوره 7، شماره 24، بهار 1398 

4. مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

صفحه 81-100

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی


7. استبداد یا مشروطه؟ بررسی دیدگاه آیت‌الله میرزاصادق‌آقا مجتهد تبریزی

صفحه 139-158

سید سعید موسوی؛ بهاءالدین قهرمانی‌نژاد؛ احمد رهدار


9. مرجع امنیت بین‌الملل از دیدگاه اسلام

صفحه 177-198

محمد صمدپورآذرشربیانی؛ محمد ستوده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2345-2676
شاپا الکترونیکی
2645-5811