جنگ فقر و غنا در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 63-80

محمد علی فتح الهی


جریان شناسی وهابیت معاصر و بهره مندی آلسعود از آن در تداوم قدرت

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 65-88

سیدمهدی طاهری؛ شجاع احمدوند


امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 65-82

محمدرضا باقرزاده


از «کدح» تا «لقاء الله»؛ بازخوانی اجتماعی و سیاسی امکان «لقاء‎الله»

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 65-84

10.22034/sm.2021.113966.1444

امیر جودوی؛ محمدرضا شایق؛ محمدحسن فلاح مدواری


تدابیر پیشگیری اجتماعی اسلام در صیانت از آزادی عقیده و اظهار آن

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 67-82

10.22034/sm.2020.137216.1608

سید محمد مصطفی حسینی کاشانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی


فقه حکومتی و مسئولیت فرد در تحقق شریعت

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 69-86

رضا خراسانی


مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 69-88

شریف لکزایی؛ نجمه کیخا؛ صدیقه لکزایی


نظریه‌ی "عدالت سیاسی" در آرای خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 69-88

نصرالدین نانسی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


مبانی و آثار اصل شفافیت از منظر اندیشه‌ سیاسی اسلام

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 81-100

10.22034/sm.2019.36324

محسن طاهری؛ محمدجواد ارسطا؛ محسن ملک افضلی اردکانی


سیاست های جمعیتی و فراباورهای آن

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 75-94

سید میر صالح حسینی


سازوکار تحقق افقِ وحدت و اخوت در جهان اسلام و جایگاه آن در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 77-94

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ ابراهیم صالحی حاجی آباد


تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 79-96

اصغر افتخارزاده


نظریه‌‌های وحی در فلسفه سیاسی فارابی

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 79-96

10.22034/sm.2018.33553

احمدرضا یزدانی مقدم


رهیافت مقصدگرا به امربه معروف و نهی ازمنکر در فقه سیاسی امامیه

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 81-96

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


تحلیلی بر ماهیت نظریه ولایت فقیه امام خمینی

دوره 6، شماره 20، اردیبهشت 1397، صفحه 81-98

10.22034/sm.2018.30970

فرهاد وفائی فرد؛ منصور میراحمدی