بررسی اندیشه سیاسی سیدقطب بر مبنای روش‌شناسی توماس اسپریگنز

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 45-64

10.22034/sm.2019.37446

بهاره نصرتی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


دلالت‎های سیاسی سورۀ حضرت محمد(ص) مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار تحلیل مضمون

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 47-64

10.22034/sm.2020.104837.1345

عبدالله نوری گلجائی؛ محمدمهدی سپهر؛ علی اصغر نصیری


عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 49-68

احمد رضا یزدانی مقدم


وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی در فلسفه‌ی سیاسی مشاء

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 49-68

مهدی قربانی؛ مهدی امیدی


معرفت‌شناسی؛ چارچوبی برای فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 51-70

10.22034/sm.2019.37748

عبدالله بیننده؛ علی علی‌حسینی؛ حسین هرسیج


متولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 55-74

علی شیرخانی؛ امید خلیلی مهر


مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 59-78

عبدالله نظرزاده


تحلیل امام خمینی از چیستی انقلاب اسلامی و دلالتهای آن در سیاست گذاری عمومی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 59-80

سید محمد حسین هاشمیان؛ مجتبی نامخواه


اجتهاد سیستمی، راهبرد کلان تولید الگوی اسلامی پیشرفت در افق آینده

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 59-81

مجید اسمعیلی؛ عبدالحمید واسطی


تحجر و تحجرگرایی در منظومه فکری امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 61-80

علی شیرخانی؛ محمد رجایی نژاد


چیستی و چرایی مدیریت تحول سیاسی در حوزه ی علمیه

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 61-84

سید موسی میرمدرس


تأملی‌‌‌‌‌‌‌بر ماهیت دانش سیاسی اسلامی

دوره 6، شماره 22، آذر 1397، صفحه 61-78

10.22034/sm.2018.33552

محسن رضوانی؛ مجتبی جاذبی


انسان و جامعه در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه ای

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 63-81

رضا لک زایی؛ شریف لک زایی