نقش آیت‌الله سیستانی در مهار منازعه میان شیعیان و سنّی‌های عراق پس از 2003م

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 263-280

10.22034/sm.2021.121766.1511

سیدابراهیم ربانی؛ علی شیرخانی؛ داود کیانی


نسبت سنجی دیپلماسی فرهنگی و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 34، مهر 1400، صفحه 273-292

10.22034/sm.2021.531281.1709

مطهره سرخابی عبدالملکی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ عبدالرضا بای


تألیف قلوب و عزّت در سیاست خارجی دولت اسلامی

دوره 9، شماره 33، تیر 1400، صفحه 281-296

10.22034/sm.2021.529570.1698

علیرضا ناییج؛ محمد نگهداری؛ رسول نوروزی


ارزیابی پیامدهای سیاست تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 287-308

10.22034/sm.2020.132288.1572

ماشا الله حیدرپور؛ مهدی جاودانی مقدم؛ مهدی کردی کلاک


سنن الهی و مسائل سیاست جهانی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 345-362

10.22034/sm.2020.135791.1588

منصور میراحمدی؛ علیرضا ناییج


نقش مردم در نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی (اسلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

10.22034/sm.2021.243701

محمد حسین طالبی


بررسی نقش حزب‌الله در ساختار سیاسی لبنان (2018 - 2006)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/sm.2021.523753.1655

صفر علی کوشکی؛ علی شیرخانی؛ داود کیانی


احزاب، جریان‌ها و گروه‌های موجود در لبنان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

10.22034/sm.2021.529210.1695

صفرعلی کوشکی؛ علی شیرخانی؛ داود کیانی


بررسی مضامین و مولفه های مرتبط با رهبری کاریزماتیک در سخنرانی های سفرهای استانی محمود احمدی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/sm.2022.548390.1823

محسن عسکری جهقی


مناسبات آزادی و امنیت سیاسی در اندیشه آیت‌الله نائینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/sm.2022.549149.1839

محمداسماعیل نباتیان


تحلیل کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی امام خمینی(ره) بر اساس نظریه جان سرل با تاکید بر بیانات سالهای 1348 تا 1357

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22034/sm.2022.534599.1730

علی غفرانی؛ رضا محمدی