دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی امام خمینی(ره) بر اساس نظریه جان سرل با تاکید بر بیانات سالهای 1348 تا 1357

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22034/sm.2022.534599.1730

علی غفرانی؛ رضا محمدی


مبانی انسان شناختی الهیات مقاومت در اندیشه امام موصی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.553984.1886

احمد بیگلری


روابط سیاسی امنیتی ایران و ترکیه در پرتو تحولات سوریه (2019-2010)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22034/sm.2021.533996.1727

مهناز گودرزی؛ علیرضا گلچین پور


امید، مقاومت و آزادی در اشعار حافظ و شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.547694.1816

کتایون خواجوی؛ محمد تقی بیگلر؛ مرضیه گرجی


پویایی و تحول در فقه سیاسی شیعه از منظر حقوق سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.549618.1843

عباس عمادی


توسعه در مناظره علمی نظریه نئولیبرالیسم و امپریالیسم کلاسیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/sm.2021.541074.1764

مسعود شجاع شفیعی؛ فاطمه سلیمانی پورلک؛ کمال پولادی


بازخوانی مفهوم عدالت اجتماعی از منظر جان رالز و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22034/sm.2022.552291.1866

علی قمی اویلی؛ کمال پولادی؛ سعید اسلامی


تحلیل گفتمان اقتصادی دولت روحانی: از اقتصاد نئولیبرال تا اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22034/sm.2021.538463.1749

صفی الله درویش؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی


بررسی امتداد سنت گرایی در سیاست و نحوه ی مواجه آن با انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22034/sm.2021.540294.1766

مجتبی آخوندی؛ داوود رحیمی


امکان‌سنجی تشکیل دولت اسلامی بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22034/sm.2022.544915.1805

عبدالواحد کرمی نژاد؛ محمد جواد ارسطا


خوانش انتقادی اجتماع‎گرایی بر اصالت فایده در پرتو آموزه‎های معنویت مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/sm.2021.539323.1751

پوریا غرایاق زندی؛ حسین احمدی سفیدان؛ محمد یوسفی جویباری