دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. دلالت‎های سیاسی سورۀ حضرت محمد(ص) مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار تحلیل مضمونی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22034/sm.2020.104837.1345

عبدالله نوری گلجائی؛ محمدمهدی سپهر؛ علی اصغر نصیری


2. الگوی کارکردی امام علی(ع) برای حراست از جبهه مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/sm.2021.137164.1609

فرج الله میرعرب؛ علی اصغر ثنایی