دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. دلالت‎های سیاسی سورۀ حضرت محمد(ص) مبتنی بر تفسیر ساختاری و کاربست ابزار تحلیل مضمونی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

10.22034/sm.2020.104837.1345

عبدالله نوری گلجائی؛ محمدمهدی سپهر؛ علی اصغر نصیری


2. ظرفیت های حقوق ملت در قانون اساسی در پیشگیری از چالش های سیاسی و اجتماعی در ایران اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.22034/sm.2020.40522

میثم محمدی؛ سید محمدتقی آل سیدغفور


3. الگوی کارکردی امام علی(ع) برای حراست از جبهه مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22034/sm.2021.137164.1609

فرج الله میرعرب؛ علی اصغر ثنایی