کلیدواژه‌ها = راهبردهای سیاسی ـ اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-28

10.22034/sm.2012.19991

سید کاظم سید باقری