کلیدواژه‌ها = سیاست اسلامی
حکمت و حکمت سیاسی در قرآن و حدیث

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 7-34

10.22034/sm.2019.36321

علی اکبر علیخانی


سیاست اسلامی در اندیشه سیاسی علامه محمدحسین کاشف الغطاء

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 89-101

احمد مبلغی؛ سیدجواد میرخلیلی