کلیدواژه‌ها = امنیت متعالیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابعاد امنیت ملی در الگوی نظری عقلانیت اسلامی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 147-166

10.22034/sm.2020.105582.1352

مرتضی علویان؛ مهدی محمدی راد


2. امنیت متعالیه

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 7-28

نجف لک زایی