کلیدواژه‌ها = الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت
دین و دولت:بایسته‌‌های الگوی مردم‌سالاری دینی در دولت‌‌سازی

دوره 8، شماره 31، اسفند 1399، صفحه 221-244

10.22034/sm.2021.63617.1112

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ شریف لک زایی؛ فاطمه طوسی