کلیدواژه‌ها = عصر قاجار
رابطه جامعه و دولت ایران در انقلاب مشروطه براساس نظریه میگدال

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 177-194

10.22034/sm.2022.125284.1533

داراب جلیل پیران؛ سید حسن ملائکه؛ بشیر اسماعیلی


سرشت دولت در عصر غیبت از منظر سیدجعفرکشفی

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 83-108

10.22034/sm.2020.113102.1432

صادق کریمی؛ علیرضا ابطحی