کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 6
1. مبانی وجودی در حکمت متعالیه، مبنایی برای صلح‌پژوهی

دوره 9، شماره 32، بهار 1400، صفحه 61-76

10.22034/sm.2021.109501.1397

طیبه میرمحمدحسینی؛ هادی وکیلی؛ اعظم قاسمی


2. امکان و امتناع خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 25-40

10.22034/sm.2020.104030.1339

زهره زارعی؛ شاکر لوایی


5. رابطه‌‌ی دین و سیاست در نگاه تطبیقی به آرای ملاصدرا و هگل

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 173-192

10.22034/sm.2019.34532

محسن جبارنژاد؛ شریف لک زایی


6. کاربرد قاعده صدرایی «کثرت در عین وحدت» در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران و جهان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 121-135

علی علی حسینی؛ سید امیر مسعود شهرام نیا؛ مسعود مطهری نسب