کلیدواژه‌ها = جامعه
رابطه جامعه و دولت ایران در انقلاب مشروطه براساس نظریه میگدال

دوره 10، شماره 36، فروردین 1401، صفحه 177-194

10.22034/sm.2022.125284.1533

داراب جلیل پیران؛ سید حسن ملائکه؛ بشیر اسماعیلی


انسان و جامعه در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله خامنه ای

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 63-81

رضا لک زایی؛ شریف لک زایی


سیاست و عالم مثال در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 123-138

نجمه کیخا


رویکردهای سیاسی اجتماعی در فلسفه ملاصدرا

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 83-102

محمد کاظم کریمی؛ کریم خانمحمدی