کلیدواژه‌ها = مدینه فاضله
نقد نسبت اقتدارگرایی با مدینه فاضله فارابی

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 27-46

10.22034/sm.2020.120374.1500

سیدمحمدهادی مقدسی؛ محسن رضوانی


رابطه اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 7-24

حسین روزبه؛ عماد افروغ