کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. زمام‌دار آرمانی در اندیشه‌ی سیاسی فارابی

دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 43-58

امیرسعید بابازاده جودی؛ کمال پولادی؛ بهروز دیلم صالحی