کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 5
2. توسعه و جامعه آرمانی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 41-54

علی رضا شجاعی زند


4. مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 69-88

شریف لکزایی؛ نجمه کیخا؛ صدیقه لکزایی