کلیدواژه‌ها = عدالت سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. نسبت سنجی "عدالت سیاسی" و "آزادی سیاسی" با تأکید بر قرآن کریم

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 7-26

سید کاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی


2. راهبردهای عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-28

10.22034/sm.2012.19991

سید کاظم سید باقری