کلیدواژه‌ها = رهبران الهی
منشاء قدرت سیاسی رهبران الهی از منظر قرآن کریم

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 7-36

10.22034/sm.2020.115734.1462

سیدعلی عماد؛ سیدابوالحسن نواب؛ مجید کافی امامی