کلیدواژه‌ها = حکمت اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بنیان‌های فناوری مدرن و رویکرد حکمت اسلامی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 77-98

10.22034/sm.2021.113593.1436

احمد شه گلی؛ عبدالمهدی عربشاهی مقدم